30 år som Kongsbergs vennskapsby

Kongsberg har en japansk vennskapsby som heter Chitose. De to byene inngikk avtalen om dette i 1988, slik at det i fjor var 30 års-jubileum for vennskapet deres. Chitose er en by i Japan, som ligger på øya Hokkaido. Det ble i 2008 anslått et innbyggertall på over 92 000 i byen. Chitose har flere vennskapsbyer i tillegg til Kongsberg. En av de andre er Anchorage i Alaska, som de har vært vennskapsby med siden 1968. Ibusuki er en annen by i Japan, som har vært vennskapsby med Chitose siden 1994. Den siste er Changchun på Jilin, som har vært vennskapsby siden 2004. Chitose ble grunnlagt 1. juli 1958, slik at byen har en forholdsvis kort historie i forhold til for eksempel Kongsberg.

  • Japansk vennskapsby
  • Vennskapsbyen Chitose

Kongsbergs vennskapsbyer

Kongsberg har hele syv vennskapsbyer. I tillegg til Chitose, er det blant annet Red Wing i USA. De har også vennskapsbyer i Norden, som Køge i Danmark, Kristianstad i Sverige, Esbo i Finland og Skagafjördur på Island. Den siste er Gouda i Nederland. Vennskapet med Gouda har blant annet ført til at Kongsberg sender et juletre til den nederlandske byen, som blir plassert foran rådhuset. Dette er en tradisjon som strekker seg helt tilbake til 1956. Nederlenderne har sendt en gave tilbake. Glasstreet, som man kan se ved fossen i Kongsberg, er en gave fra Gouda. Denne er laget av en lokal kunstner, og er et vakkert skue når treet er belyst på sin flotte beliggenhet ved Nybrufossen. Denne tradisjonen har ført til gode vennskapsbånd mellom byene.

Vennskapsby er noe de fleste fylker eller kommuner har. De skal sammen knytte menneskelig kontakt og kulturelle bånd. I tillegg er det en avtale som har en juridisk form, og som er bindene. I Europa er begrepet vennskapsby også kjent som «tvillingby» eller «partnerby». Vennskapsby var noe som utviklet seg i Europa etter andre verdenskrig, og det var mange nordiske byer som ble vennskapsbyer på 40- og 50-tallet for å utvikle en bedre kontakt. Siden 1989 har EU gitt økonomisk støtte til europeiske byer som inngår en vennskapsby-avtale. Mange norske byer har de siste 30 årene inngått vennskapsby-avtaler med land i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Man ønsker på denne måten å utvikle gjensidig kunnskap om hverandre og forstå mer av leveforholdene hos hverandre.

Besøk fra Køge

Kongsbergs vennskaps-forhold til den danske byen Køge fører til at det kommer en del musikanter fra Køge til Kongsberg hver vinterferie, og disse får bo hos familier i Kongsberg. Disse besøkene har man hatt i flere tiår, og de som kommer får et tett program mens de er på besøk. Musikere fra korps i Kongsberg Guttemusikkorps reiser også til Køge. Dette skjedde første gang i 2016, da korpset fra Kongsberg reiste til Køge med både juniorkorps og hovedkorps i sommerferien. De som reiste ble innkvartert i private danske hjem, og fikk et opplevelsesrikt besøk i vårt naboland. I forkant av at de danske musikerne kommer, søker Kongsberg Guttemusikkorps etter familier som vil ta i mot de danske ungdommene, og la dem bo i hjemmet deres mens de er her.

I 2014 var en del ungdommer i alderen 12-17 år i Kongsberg. De kom fra Chitose, og var i Kongsberg for å markere at det var 25 år siden de to byene ble vennskapsbyer. Ungdommene var i Kongsberg i en uke, og de fikk møte ungdomsskoleelever fra Kongsberg og besøkte fritidsklubben i byen. Overnatting ble ordnet i private hjem. De var også på Bergverksmuseet og fikk servert te i tehuset i den japanske hagen til Galleri Åkern. Flere av ungdommene mente tehuset var mer japansk enn de var vant til fra hjemlandet. Etter hjemkomst presenterte ungdommene sine opplevelser i hjembyen. Besøket var en fin måte å markere jubileet på, og det ble knyttet enda sterkere bånd mellom Kongsberg og Chitose som vennskapsbyer

Tur til Island

I 2011 var en delegasjon fra Kongsberg på besøk i vennskapsbyen Skagafjördur. Delegasjonen ble ledet av daværende ordfører Vidar Lande. Anledningen var vennskapsby-møtet med Køge, Espo og Kristianstad. Disse vennskapsbyene møtes fra tid til annen. På dette møtet diskuterte politikere og kommuneansatte fra disse byene blant annet tiltak rettet mot ungdom. Det var spesielt frafall på skolene som ble drøftet. Vennskapsby-møtene er veldig viktige for disse byene, og når de treffes kan de utveksle erfaringer og sammen drøfte gode løsninger. For Kongsberg sin del har det også ført til at man har kunnet legge til rette for samarbeid mellom bedrifter i vennskapsbyene, samt at man også har drøftet løsninger for privat og offentlig samarbeid. Denne type samarbeid viser hvordan man på en god måte kan utnytte det å ha vennskapsbyer.

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *