Eksport Fisk

Eksport av fisk fra Norge til Japan

Eksport av fisk foregår ved at Norge sender fisk fanget her i landet til andre land. Norge er en av verdens ledende eksportører av fisk, og da særlig artene laks og makrell. Forbruket av fisk i Japan er meget høyt, og det er makrell, tunfisk, torsk og sardiner som topper listene over fisk som konsumeres mest. Japan har et meget rikt fiske som følge av varme og kalde havstrømmer som flyter sammen utenfor Honshu.

Sjømat og fisk dekker nærmere halvparten av den japanske befolkningens behov for proteiner, og selv om fisket er rikt, er Japan også et av verdens særeste markeder. Der en gjennomsnittlig europeer i løpet av en handletur på et fiskemarked vil vurdere ca. 6,2 ulike fiskesorter, vil en japaner vurdere hele 8,3 forskjellige sorter fisk. Dette fører til et stort behov for kvalitetsfisk, og Japan importerer mye fisk fra rundt om i hele verden.

Oppdrettslaks og nye markeder

På 70- og 80-tallet begynte endelig eksperimentene med oppdrettslaks å gi avkastning, og snart var det så mye laks at det kunne bli en eksportvare. Det var i midlertidig ikke en enkel prosess for den norske laksen å få innpass på det japanske markedet, da det som sagt er et svært eksklusivt marked som er svært nøye på hva slags råvarer som blir tatt inn. Norge eksporterte på dette tidspunktet allerede sild og reker til Japan.

I 1985 dro en delegasjon med representanter fra norske myndigheter til Japan i håp om å overbevise denne nasjonen om at norsk laks ville passet helt perfekt til sushi. I motsetning til den japanske villaksen, må ikke den norske laksen fryses før den kan spises rå. Daværende fiskeriminister Thor Listau og lederen for Norges Eksportråd ved den norske ambassaden i Tokyo, Hiroshi Niwa, var sentrale personer for oppstarten av det såkalte «Prosjekt Japan».

Prosjekt Japan

Prosjekt Japan ble startet som følge av den norske delegasjonens besøk til Japan i 1985. Dette prosjektets eneste formål var å få den norske oppdrettslaksen inn på det sofistikerte japanske markedet. Dette skulle vise seg å bli mer utfordrende enn først antatt, og det tok hele 10 år før det kresne japanske markedet aksepterte den norske laksen fullt og helt. Finn Bergesen jr. ble utnevnt til leder av prosjektet, og de var fast bestemt på at norsk laks skulle til Japan.

De lyktes til slutt, og i dag er den norske laksen akseptert av det japanske markedet. Ifølge Norges sjømatråd eksporterte Norge 34 000 tonn med laks til Japan i 2016. Norsk lakseeksport til Japan hadde i 2015 30-års jubileum, og det finnes ingen tvil om at denne eksporten har kommet lang vei siden den gang 12 menn stod på et hotellrom i Tokyo og prøvde å overbevise om at norsk laks var meget velegnet til sushi.

Eksport av norsk makrell

Eksporten av makrell fra Norge til Japan startet før eksporten av laks, og det japanske markedet er Norges aller viktigste mottaker av eksportert norsk makrell. Det er ikke bare direkte eksport mellom landene, men mye av den norske makrellen sendes innom ulike bearbeidingsmarkeder, slik som for eksempel Vietnam, Indonesia og Kina. Den direkte eksporten til Japan lå i 2017 på 62 000 tonn. Mesteparten av denne makrellen finner veien til havnebyen Choshi, som er et viktig sted for makrellforedling.

For norsk makrell var det ikke like vanskelig å komme inn på det konservative japanske markedet. Dette bunner nok ut i at den japanske og norske makrellen er likere enn den japanske villaksen og den norske oppdrettslaksen. Dessuten er makrell ansett som mer en hverdagslig fisk, i motsetning til den norske laksen som blir ansett som noe av en luksusvare. Det japanske folk spiser makrell på flere ulike måter, vanligvis stekt, men det har også blitt vanligere med bearbeidet makrell.

Frihandelsavtalen mellom EU og Japan

EU og Japans frihandelsavtale trådde i kraft den 1. februar 2019. Denne avtalen innebærer at europeiske firmaer som tidligere har møtt barrierer når de har ønsket å eksportere til Japan, nå ikke møter de samme utfordringene. Denne avtalen gjelder også for andre europeiske land som ønsker å eksportere fisk til Japan, og det har skapt litt uro i det norske markedet, da Norge ikke er en del av denne avtalen. I effekt vil norsk fisk være dyrere for japanske konsumenter.

Et godt samarbeid lagd for å vare

Japan har i mange år vært ett av de aller viktigste markedene for norsk eksportert fisk, og det har til og med blitt utviklet en spesiell type oppdrettslaks for det japanske markedet kalt Aurora Salmon. Med et slikt sofistikert marked er det kun det beste som vil stå igjen for salg til slutt, og selv om Norge og Japan enda ikke har noen frihandelsavtale, har det blitt nevnt av den norske regjeringen ved flere anledninger

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *