Vennskapsbyene Frogn og Hiroo

En liten kommune i Norge, sammen med en eksotisk by i Asia, står sammen om å knytte kulturelle bånd. Etter andre verdenskrig var hensikten å fostre vennskap og forståelse mellom ulike kulturer, og samtidig oppmuntre til handel og turisme. Folk ville ha fred og ønsket gjerne å bli kjent med ulike kulturer. I moderne tid har vennskapsbyer blitt benyttet til å opprette strategiske og internasjonale forbindelser mellom land i økende grad. Begrepet er også kjent som «tvillingbyer» eller «vennskapsbyer».

To vennskapsbyer har ofte like geografiske forutsetninger, lik historie eller næring og de har ofte omtrent samme befolkningsstørrelse. Vennskapssamarbeid oppmuntrer ofte til likeverd og gjensidighet, samt møter mellom ulike mennesker og kulturer. Målet er å øke kunnskapen om land og leveforhold hos hverandre, og samtidig også øke bevissthet om egen situasjon og rolle i verden. Både Frogn og Hiroo er ikke de største byene i landet de hører til, men har på finurlig vis funnet hverandre.

Litt om forholdet mellom Japan og Norge

Norge og Japan er som nevnt vidt forskjellige, men det er likevel grunnlag for å knytte vennskapelige bånd. Grunnen til dette er muligens at Norge og Japan er viktige for hverandre på flere områder, som for eksempel når det kommer til handel av fisk. Vi kan også nevne at Botanisk Hage på Milde i Bergen har en egen avdeling kalt «Japanhagen», som er en gave fra japanerne. Denne hagen består av japanske grunnelementer og vakre kirsebærtrær.

Japanhagen er ment som et tegn på vennskap og forståelse mellom Norge og Japan. De to landene opprettet diplomatiske forbindelser med hverandre etter at Unionsoppløsningen ble godkjent i 1905. Den norske kongefamilien har ved flere anledninger besøkt Japan, og Norge har generelt et godt forhold med japanerne. Det finnes i dag flere vennskapelige bånd mellom norske og japanske byer, og Frogn og Hiroo er bare én av disse. Også Kongsberg og Chitose, samt Lillehammer og Niigata, er vennskapsbyer.

Litt om stedene

Frogn er en vakker kommune i Akershus fylke. Kommunen grenser til Vestby, Ås og Nesodden, og har sitt administrative senter i Drøbak. Frogn har litt over 15 000 innbyggere, og har et flott fritidstilbud for både barn og unge. Frogn har diverse spennende interessepunkter som er verdt å sjekke ut om du er på besøk i området, som for eksempel Oscarsborg Festning, som i sin tid fungerte som en indre ring av forsvar i Oslofjorden.

Byen Hiroo er lokalisert i distriktet Shibuya i Tokyo, og er et populært sted å shoppe for turister og innbyggere i Japan. Også i Hiroo teller innbyggertallet i overkant av 15 000 mennesker, og stedet grenser til både Nishi-Azabu, Minami-Aoyama, Higashi, Minami-Azabu og Shibuya-elva. Det finnes et bredt spekter av kulturelle tilbud i Hiroo, samt vakre grønne lommer som parken Arisugawa. Her får du en fin blanding av urbane og idylliske inntrykk, noe som også gjelder Frogn.

Stedene har mye til felles

Vennskapsbyer har ofte ting til felles, selv om de på mange måter er vidt forskjellige. Som du sikkert kan gjette, er kulturen i Japan ganske ulik den norske. Likevel har vi mye til felles med våre japanske venner, som for eksempel kjærligheten for sjømat. Det er nettopp handelsavtalen når det kommer til sjømat som er noe av grunnen til at Norge og Japan har så tette bånd. De to landene deler også mange av de samme politiske interessene.

Hiroo og Frogn har også til felles at innbyggertallet er ganske likt. Begge områdene har i overkant av 15 000 innbyggere. Det er registrert 15 322 innbyggere i Hiroo, mens i Frogn bor det rundt 15 735 mennesker. Det at to områder på vidt forskjellige steder av jordkloden kan finne felles sider og interesser, danner grunnlag for deling av idéer og godt vennskap. Kanskje Frogn kan lære noe av Hiroo, eller omvendt? Vi følger spent med.

Frogn er også vennskapelig med andre japanske byer

Mellom år 2002 og 2008 sendte Frogn årlig juletrær til Osaka i Japan. Historien bak disse vennskapelige handlingene var at en japansk turist hadde besøkt Drøbak, og vedkommende hadde blitt svært fascinert av julestemningen i området. Dette ledet til slutt til politisk kontakt og vennskap mellom Frogn og Osaka, og det årlige juletreet symboliserte fred, vennskap, kjærlighet og gjensidig forståelse mellom de to områdene. Det sies ikke noe om hvorfor juletre-tradisjonen etter hvert tok slutt.

Oppsummering

Det finnes flere eksempler på norske og japanske vennskapsbyer, og Frogn og Hiroo er et eksempel på dette. Disse to byene er kanskje forskjellige på mange måter, men de har også en del til felles, som for eksempel innbyggertallet. Frogn har også knyttet bånd med den japanske byen Osaka. Vi håper at Norge og Japan vil fortsette sitt vennskapelige forhold i årene som kommer, da dette bidrar til gjensidig forståelse og samarbeid mellom disse to landene.

Leave a Response

Your email address will not be published. Required fields are marked *